Zonnepanelen

Vlakke thermische zonnecollector om tapwater, verwarmings- en zwembadwater te verwarmen en voor de productie van proceswarmte